Ταξιδεύοντας αεροπορικώςairport3

Πάτε διακοπές; Μάθετε τα δικαιώματα σας…

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια επιβάτες που ταξιδεύουν αεροπορικώς, για τουρισμό ή για άλλους λόγους, βρίσκονται αντιμέτωποι με διάφορες δυσάρεστες εκπλήξεις σε αεροδρόμια της Ε.Ε. που τους προκαλούν μεγάλη αναστάτωση και απώλεια χρόνου.

Κάτω από αυτά τα δεδομένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε ένα σύνολο δικαιωμάτων για να διασφαλίσει την ορθή αντιμετώπιση των επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς, σε προγραμματισμένες και ναυλωμένες πτήσεις από αερολιμένα κράτους μέλους ή προς αερολιμένα άλλου κράτους μέλους, εφόσον η πτήση εκτελείται από αεροπορική εταιρεία της Ε.Ε. Ωστόσο η πλειοψηφία των πολιτών δεν γνωρίζει αυτά τα δικαιώματα του. Σύμφωνα με πρόσφατο ειδικό ευρωβαρόμετρο, αναφορικά με τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς και το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο διάσκεψης τύπου της βουλευτού Αθηνάς Κυριακίδου, 6 στους 10 Ευρωπαίους δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όταν αγοράζουν αεροπορικό εισιτήριο.

Συγκεκριμένα, το 59% των επιβατών δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, μόνο 34% τα γνωρίζουν και το 7% δεν έχουν σχηματίσει ακόμη άποψη για το θέμα. Όσον αφορά την Κύπρο, το ποσοστό των επιβατών που δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με τον μέσο όρο της Ευρώπης και ανέρχεται στο 56%. Δηλαδή, περισσότεροι από τους μισούς Κύπριους που ταξιδεύουν αεροπορικώς δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα τους. Ήδη χιλιάδες Κύπριοι αναμένεται να ταξιδέψουν αεροπορικώς για τις θερινές τους διακοπές και σίγουρα η ενημέρωση για τα δικαιώματά τους θα συμβάλει στην αποφυγή πολλών προβλημάτων.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τα βασικότερα δικαιώματατων επιβατών έχουν να κάνουν κυρίως με την υπερκράτηση θέσεων, την καθυστέρηση ή ακύρωση πτήσεων, την απώλεια η καθυστέρηση παραλαβής των αποσκευών, τα πακέτα διακοπών και την πρόσβαση στα αεροπλάνα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Υπερκράτηση Θέσεων
Όταν ο αριθμός των επιβατών υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η αεροπορική εταιρεία οφείλει, καταρχάς, να ζητήσει εθελοντές για να παραιτηθούν από τις θέσεις τους, προσφέροντας τους άλλα οφέλη, όπως τη δυνατότητα επιλογής επιστροφής του αντίτιμου του εισιτηρίου (με δωρεάν πτήση προς το αρχικό σημείο αναχώρησης, όπου αυτό ισχύει) και την εξασφάλιση εναλλακτικού τρόπου μετάβασης στον τελικό προορισμό. Οι υπόλοιποι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση:

  • 250 ευρώ για πτήσεις κάτω από 1500 χλμ.,
  • 400 ευρώ για πτήσεις μεγαλύτερης απόστασης στο εσωτερικό της Ε.Ε.,
  • 400 ευρώ για άλλες πτήσεις μεταξύ 1500 χλμ. και 3000 χλμ.,
  • 600 ευρώ για πτήσεις πάνω από 3500 χλμ., εκτός Ε.Ε.


Ματαίωση Πτήσης
Σε περιπτώσεις ματαίωσης της πτήσης, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να σας εξασφαλίσει:

  • Επιλογή επιστροφής του αντίτιμου του εισιτηρίου (με δωρεάν πτήση προς το αρχικό σημείο αναχώρησης όπου αυτό ισχύει) ή εναλλακτική δυνατότητα μεταφοράς στον τελικό σας προορισμό.
  • Γεύματα και αναψυκτικά, μεταφορά και διαμονή σε ξενοδοχείο (όταν απαιτείται) και επικοινωνιακές διευκολύνσεις.
  • Αποζημίωση (όπως στην περίπτωση άρνησης επιβίβασης), εκτός και αν έχει γίνει έγκαιρη ενημέρωση και έχει δοθεί στους επιβάτες εναλλακτική λύση-πτήση που χρονικά δεν απέχει σημαντικά από την ακυρωθείσα πτήση.


Καθυστέρηση Πτήσης
Σε περίπτωση καθυστέρησης της πτήσης:
Δύο ή περισσότερων ωρών για πτήσεις που καλύπτουν απόσταση μέχρι και 1500 χλμ.,
Τριών ή περισσότερων ωρών για ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1500 χλμ. και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1500-3500 χλμ.,
Τεσσάρων ή περισσότερων ωρών για πτήσεις που καλύπτουν απόσταση μεγαλύτερη των 3500 χλμ. εκτός ΕΕ, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να παρέχει στους επιβάτες γεύματα και αναψυκτικά, μεταφορά και κατάλυμα σε ξενοδοχείο (αν η πτήση αναχωρεί την επόμενη ημέρα) και επικοινωνιακές διευκολύνσεις.

Εάν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 5 ωρών, η αεροπορική εταιρεία έχει υποχρέωση, να προσφέρει επιστροφή του πλήρους αντίτιμου του εισιτηρίου εντός 7 ημερών ή πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησης το συντομότερο δυνατό. Οι εταιρείες εξαιρούνται της υποχρέωσης αποζημίωσης μόνο στις περιπτώσεις που προκύπτουν «έκτακτες περιστάσεις», όπου για απρόβλεπτους λόγους, εκτός του δικού τους ελέγχου, δεν είναι σε θέση να αποτρέψουν την πρόκληση ανωμαλίας στην εκτέλεση της πτήσης (π.χ. λόγοι ασφάλειας, απροειδοποίητες απεργίες κλπ). Όμως ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εταιρείες έχουν υποχρέωση να παρέχουν πληροφόρηση και φροντίδα στους επιβάτες.

Απώλεια, πρόκληση ζημιών ή καθυστέρηση αποσκευών
Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση που δεν μπορεί να υπερβεί τα 1220 ευρώ. Όσον αφορά την πρόκληση ζημιών στις αποσκευές, οι επιβάτες οφείλουν να υποβάλουν αίτηση αποζημίωσης στην αεροπορική εταιρεία εντός επτά εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των αποσκευών τους. Για την καθυστερημένη παραλαβή των αποσκευών, η αίτηση αποζημίωσης πρέπει να υποβληθεί εντός 21 ημερών.

Πακέτα Διακοπών
Οι διοργανωτές και οι πωλητές πακέτων διακοπών είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στους πελάτες τους ακριβείς και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα για τα οποία έχουν κάνει κράτηση, να τηρούν τους συμβατικούς όρους και να προστατεύουν τους επιβάτες σε περίπτωση αφερεγγυότητας.

Οι πράκτορες πακέτων διακοπών οφείλουν να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για τα πακέτα για τα οποία πραγματοποιούνται κρατήσεις, να τηρούν τις συμβατικές υποχρεώσεις και να προστατεύουν τους επιβάτες σε περίπτωση αφερεγγυότητας του διοργανωτή.

Άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα;
Τα άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα προστατεύονται ώστε να αποφεύγεται η διακριτική μεταχείρισή τους κατά την κράτηση της θέσης τους και κατά την επιβίβασή τους στο αεροσκάφος. Έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητήσουν ειδική βοήθεια στους αερολιμένες (κατά την αναχώρηση, την άφιξη και τη διέλευση) και επί του αεροσκάφους. Για να διευκολυνθεί η παροχή της βοήθειας, συνιστάται η εκ των προτέρων ενημέρωση των αεροπορικών εταιρειών για τις ανάγκες σας.

Εξασφάλιση Δικαιωμάτων
Σε περίπτωση που ο επιβάτης πιστεύει ότι έχουν καταπατηθεί τα δικαιώματα του ή δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως, οφείλει να το γνωστοποιήσει στην αεροπορική εταιρεία ή στο διοργανωτή των οργανωμένων διακοπών. Εάν το αίτημα του δεν ικανοποιηθεί, μπορεί να συμβουλευτεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου στο τηλέφωνο 22867177 ή οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή / Εθνική Οργάνωση Καταναλωτή σε οποιαδήποτε χώρα. Εάν ο επιβάτης υποστεί ζημιά από μη τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας, μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο άσκησης ιδιωτικής αγωγής στα εθνικά δικαστήρια.

Χρήσιμες Ιστοσελίδες


Αναζήτηση