Αιμοδοσία προσωπικού Τράπεζας Κύπρου Λεμεσού

Αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα από το προσωπικό της Τράπεζας Κύπρου Λεμεσού για την ενίσχυση των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.
Αναζήτηση