Νεοκλής Συλικιώτης: Τι αλλάζει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

neoklis-sylikiotis

Ο Υπουργός Εσωτερικών Νεοκλής Συλικιώτης αναλύει σχέδια και προγράμματα

Στον αστερισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα κινηθεί η νέα δεκαετία.

Καθώς προωθούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών τέτοιες διοικητικές αλλαγές αλλά και σειρά έργων που, χωρίς υπερβολή θα φέρουν τα πάνω κάτω ή καλύτερα θα εκτοξεύσουν την ορθολογιστή ανάπτυξη της περιφέρειας, καθιστώντας πιο εύκολο και κυρίως πιο αποτελεσματικό το έργο των Τοπικών Αρχών και κατ’ επέκταση συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου. Περισσότερο αισθητές αναμένεται να είναι αυτές οι αλλαγές για την επαρχία Λεμεσού η οποία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό κοινοτήτων (106).

Απαρχή των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που δρομολογούνται, αποτελεί η εφαρμογή της Μελέτης για Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία ανατέθηκε μέσω της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης της Ελλάδας. Η Μελέτη ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2009 και ήδη έχει ολοκληρωθεί και τώρα αναμένεται η έναρξη κοινωνικού διαλόγου με στόχο, πριν τις επόμενες εκλογές (2011) να έχουν γίνει κάποιες θεσμικές αλλαγές ώστε οι εκλογές να γίνουν με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο.

Μιλώντας στη «Φ» ο Υπουργός Εσωτερικών Νεοκλής Συλικιώτης επισήμανε ότι η Μελέτη επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους άξονες-ζητούμενα, όπως η προσπάθεια δημιουργίας ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου, ενός κώδικα δηλαδή όλων των νομοθεσιών περί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η συνένωση υπηρεσιών και η διεύρυνση όσων ήδη υφίστανται και η συμπλεγματοποίηση κοινοτήτων ή ακομα δήμων και κοινοτήτων. «Αυτό είναι ένα στοιχείο που θα μας οδηγήσει σε μια αναβαθμισμένη Τοπική Αυτοδιοίκηση αφού αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα τομής για μεταρρύθμιση» παρατηρεί ο κ. Συλικιώτης επισημαίνοντας ότι «θα πρέπει να στοχεύουμε στη δημιουργία μεγαλύτερων οντοτήτων που θα μπορούν να ασκούν καλύτερα το ρόλο τους ο οποίος έχει να κάνει με την προσέγγιση του πολίτη και την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών. Είναι κάτι σαν το Σχέδιο Καποδίστριας με τη διαφορά ότι στην Κύπρο δεν θα το κάνουμε αυτό, όπως εισηγούνται και οι μελετητές» διευκρινίζει ο Υπουργός Εσωτερικών τονίζοντας ότι «η ενοποίηση δεν θέλουμε να επιβληθεί από πάνω αλλά να αποφασιστεί ο τρόπος της από τους άμεσα ενδιαφερόμενους οι οποίοι μπορούν να ξεκινήσουν με συμπλεγματοποιήσεις και ίσως εξελιχθούν σε δήμους, μέσα βέβαια από κάποιο δημοψήφισμα».

Τα σχέδια

  • Ενιαίο θεσμικό πλαίσιο
  • Συνένωση και διεύρυνση υπηρεσιών
  • Συμπλεγματοποίηση κοινοτήτων ή δήμων και κοινοτήτων
  • Σύσταση Επαρχιακού Συμβουλίου
  • Υπό εξέταση τοπικά δημοψηφίσματα


Σε ότι αφορά το ζήτημα της ενοποίησης δήμων με κοινότητες, αναφέρεται σαν παράδειγμα η συζήτηση που γίνεται για την περίπτωση του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών με την κοινότητα Πάνω Πολεμιδιών που αποτελούν ενιαίο χώρο. Κάτι όμως που πρέπει να μπει σε ενιαία θεσμική βάση και να αγκαλιάσει όλη την Κύπρο και όχι αποσπασματικά. Γίνεται επίσης συζήτηση για να δημιουργηθεί επαρχιακό συμβούλιο στο οποίο να μετέχουν εκπρόσωποι από δήμους και κοινότητες, όπως γίνεται περίπου με τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και Αποχετεύσεων. Αυτό το Συμβούλιο όμως μπορεί να έχει υπό την εποπτεία του όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται με τη συνεργασία των δήμων και των κοινοτήτων όπως και άλλες αρμοδιότητες οι οποίες στο μελλόν ενδεχομένως να αποκεντρωθούν προς την επαρχία.

Ο Υπουργός Εσωτερικών ξεκαθαρίζει ότι η μεταρρύθμιση στη Τοπική Αυτοδιοίκηση ίσως πάρει 5 και 10 χρόνια, διευκρινίζοντας ότι δεν σημαίνει ότι οι αλλαγές θα γίνουν πριν τις επόμενες εκλογές. «Μπορεί όμως μέχρι τις εκλογές να τεθούν πρόνοιες στη νομοθεσία ώστε προσωρινά να υπάρξουν συμπλεγματοποιήσεις μέχρι τη δημιουργία δήμων». Οι αλλαγές θα λειτουργήσουν κλιμακωτά. Μετά τις εκλογές θα ξεκινήσει υλοποίηση που θα κρατήσει μερικά χρόνια. Θα γινουν περιφερειακές συγκεντρώσεις και σεμινάρια και θα τεθούν χρονοδιαγράμματα του κοινωνικού διαλόγου ώστενα υπάρξει αποτέλεσμα.

Ρυθμιστικά σχέδια για 120 κοινότητες
Η έναρξη δημιουργία ρυθμιστικών σχεδίων για όλες ή τουλάχιστον για τις περισσότερες κοινότητες, θεωρείται ότι θα λειτουργήσει σαν θεμέλιος λίθος στην πορεία ανάπτυξης της υπαίθρου και ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που συγκεντρώνει κάθε κοινότητα. «Ήδη βγήκαμε σε προσφορές για 120 κοινότητες και μέχρι το τέλος του 2010. «Αναμένω ότι θα ολοκληρωθούν για όλες τις άλλες και παράλληλα θα ξεκινήσει η σταδιακή υλοποίηση» αναφέρει ο Υπουργός Εσωτερικών, χαρακτηρίζοντας εξίσου σημαντική για την ύπαιθρο, την πρόταση για περιφερειακά χωροταξικά σχέδια.

Πέραν από την αναθεώρηση των τοπικών ζωνών που αφορά τα τοπικά σχέδια, η δήλωση πολιτικής που εφαρμόζεται στις κοινότητες, όπως επισημαίνει ο Νεοκλής Συλικιώτης, σταδιακά θα καταργηθεί επειδή υπάρχει η ανάπτυξη η οποία συνεχώς προσομοιάζει με αυτό που γίνεται στα αστικά κέντρα. Επιπλέον υπάρχει και η ανάγκη στην ύπαιθρο για πιο λεπτομερή σχεδιασμό. «Με την αναθεώρηση στην οποία προχωρούμε, προσανατολιζόμαστε στη δημιουργία σχεδίων που θα εφαρμοστούν πιλοτικά στη Μαραθάσα, Σολιά, Πιτσιλιά, νότια περιοχή Λευκωσίας και βόρεια περιοχή Αμμοχώστου».

Σε ότι αφορά ειδικότερα την Πιτσιλιά, πρόκειται για όλο το πλέγμα των κοινοτήτωντης περιοχής, συμπεριλαμβανομένης και της νότιας Μαραθάσας η οποία βρίσκεται στην επαρχία Λεμεσού. Το σχέδιο για τη Μαραθάσα θα είναι ενιαίο και ήδη διορίστηκε το Κοινό Συμβούλιο όπου συμμετέχουν όλοι οι κοινοτάρχες, ο έπαρχος, το ΕΤΕΚ, Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και τα Δημόσια Έργα.

Χορηγίες και κίνητρα για τις ορεινές κοινότητες
Για πολλά χρόνια η αστυφυλία λειτούργησε διαλυτικά για πολλές κοινότητες κυρίως στα ορεινά. Το τελευταίο διάστημα ωστόσο, λόγω και κάποιων μέτρων που λαμβάνονται, παρατηρείται μια αντίστροφη μέτρηση τουλάχιστον για τις κοινότητες που βρίσκονται κοντά στα αστικά κέντρα. Σ’ αυτά τα μέτρα περιλαμβάνεται και το ενιαίο στεγαστικό σχέδιο το οποίο βοηθά κυρίως κοινοτητες που απέχουν 35 χιλιόμετρα από την πόλη ή έχουν μέχρι 500 κατοίκους ή βρίσκονται σε υψόμετρο πάνω από 450 μέτρα, δίνοντας στεγαστικό δάνειο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Η χορηγία ανέρχεται στις 17.000 ευρώ ενώ το σχέδιο δίνει τη δυνατότητα εξασφάλισης δανείου μέχρι 102.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.

Επιπλέον το επιτόκιο του δάνειου είναι επιχορηγημένο κατά τα δυο τρίτα. Το σχέδιο ήδη αξιοποιείται από αρκετούς κατοίκους.

Υπάρχουν επίσης και τα προγράμματα αγροτουρισμού τα οποία ενισχύονται και από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και είναι αυτά που προσφέρουν και κάποιες θεσεις εργασίας. Παράλληλα βοηθούνται οι κοινότητες να έρθουν πιο κοντά στα αστικά κέντρα και με τις βελτιώσεις που γίνονται συνεχώς στα οδικά δίκτυα. Αυξήθηκαν εξάλλου τα κίνητρα για τα διατηρητέα, τόσο σε ότι αφορά το συντελεστή δόμησης όσο και τη χορηγία που προσφέρεται.

Σε όλα αυτά ο Υπουργός Εσωτερικών επισημαίνει και κάποια έκτακτα κονδύλια (πέρσι δόθηκαν €12 εκ. περίπου) για τη δημιουρία υποδομών στις κοινότητες όπως πολιτιστικά κέντρα, τοπικά μουσεία, διαμόρφωση πλατειών και άλλα έργα τα οποία συγχρηματοδοτούνται και από τα ευρωπαϊκά ταμεία. «Έργα που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας αλλά θα προσελκύσουν και επισκέπτες» παρατηρεί ο κ. Συλικιώτης επισημαίνοντας ότι «μια τουλάχιστον αίθουσα σε κάθε κοινότητα όσο μικρή και αν είναι, θεωρείται απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των ντόπιων αλλά και των αποδήμων που θέλουν κάποια στιγμή να συνεβρεθούν σε κάποια εκδήλωση».

Καθοριστικό κίνητρο για «επαναπατρισμό» στα χωριά αποτελεί αναμφίβολα το στεγαστικό για το οποίο φαίνεται ότι ανοίγονται κάποιοι δρόμοι αφού, όπως αναφέρει ο κ. Συλικιώτης «συζητούμε διεύρυνση των κριτηρίων για διαχωρισμό οικοπέδων σε φτωχές οικογένειες ώστε να μπορεί να περιλαμβάνεται στους δικαιούχους και κάποιος που προέρχεται από γειτονική κοινότητα η οποία δεν διαθέτει χαλίτικη γη ή και απόδημος». Με τη διεύρυνση των κριτηρίων δίνεται επίσης η δυνατότητα ατόμων με χαμηλά εισοδήματα τα οποία διαμένουν στις πόλεις, να επιστρέψουν στην κοινότητα τους και να επωφεληθούν των οικοπέδων.
Αναζήτηση