Skip to main content
Πανίκος Λεωνίδου: Οικονομική περισυλλογή και ορθολογιστική διαχείριση στο ΤΕΠΑΚ

Πανίκος Λεωνίδου: Οικονομική περισυλλογή και ορθολογιστική διαχείριση στο ΤΕΠΑΚ


Οι προκλήσεις των καιρών και το ΤΕΠΑΚ

Η οικονομική κρίση που έχει πλήξει και την Κύπρο, δεν θα μπορούσε βέβαια να αφήσει εκτός των αρνητικών της επιδράσεων και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου το οποίο, εκτός των άλλων «κτυπημάτων» που έχει δεχτεί τον τελευταίο καιρό, καλείται να «τα βγάλει πέρα» με αρκετά μειωμένο προϋπολογισμό.

Σε συνέντευξη του στην «Φ» ο Προεδρεύων του Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ Πανίκος Λεωνίδου, παραθέτει τις εκτιμήσεις του για την κατάσταση που επικρατεί και παραθέτει σειρά απόψεων για τους τρόπους λειτουργίας και δράσης του Πανεπιστημίου στα πλαίσια που έχουν διαμορφωθεί με τα σημερινά οικονομικά κυρίως δεδομένα.

Πως επηρεάζει η οικονομική κρίση το ΤΕΠΑΚ;
Το ΤΕΠΑΚ ως Δημόσιο Πανεπιστήμιο έχει ως κύρια πηγή εσόδων του τον κρατικό προϋπολογισμό. Μέσα σ’ αυτή την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση με τα άγνωστα αποτελέσματα της, καλούμαστε όλοι ως άτομα ή μέλη δημόσιων οργανισμών και ιδρυμάτων να προβούμε σε όλες εκείνες τις ενέργειες πρώτα απ’ όλα για την οικονομική περισυλλογή και ορθολογιστική διαχείριση του αφού φέτος ο προϋπολογισμός είναι μειωμένος. Ξέρουμε ότι η κατάσταση θα είναι εξαιρετικά δύσκολη τα επόμενα χρόνια, γι’ αυτό και αρχίσαμε να επανεξετάζουμε τις προτεραιότητες μας σε κτηριακές ανάγκες αλλά και σ’ άλλα θέμα- τα γενικότερου προγραμματισμού, έτσι που να προσαρμοστούμε στο μειωμένο προϋπολογισμό του κράτους.

Πως το Πανεπιστήμιο συμβάλλει στην απάμβλυνση της κρίσης;
Τα πανεπιστήμια είναι εργαλεία ανάπτυξης σε κάθε κράτος. Οι δαπάνες έχουν εξ ορισμού αναπτυξιακό χαρακτήρα. Μέσα από την ερευνητική δραστηριότητα και ιδιαίτερα μέσα από τους πόρους της εξωτερικής ερευνητικής χρηματοδότησης το ΤΕΠΑΚ συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των συνεπειών της κρίσης. Τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπουν την πραγματοποίηση έργων υποδομής και στηρίζουν την εργοδότηση εκατοντάδων νέων ερευνητών, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Ο προϋπολογισμός της ερευνητικής δραστηριότητας υπερβαίνει τα 5εκ για το 2013. Επιπρόσθετα, το πανεπιστήμιο έχει αποφασίσει να δεχθεί αυξημένο αριθμό φοιτητών, τόσο νεοεισερχομένων όσο και φοιτητών με μεταγραφή, δίδοντας έτσι τη δυνατότητα σε περισσότερες οικογένειες να σπουδάσουν τα παιδιά τους χωρίς την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων. Ακόμη, τα δημόσια πανεπιστήμια έχουμε καταρχήν συμφωνήσει στην μείωση των μεταπτυχιακών διδάκτρων κατά 20%, αλλά και στην αύξηση των προσφερόμενων θέσεων.

Το ενδεχόμενο μετεγγραφής φοιτητών από ξένα πανεπιστήμια πως αντιμετωπίζεται από το ΤΕΠΑΚ, και ιδιαίτερα μετά την αναστολή λειτουργίας των Ελληνικών Πανεπιστήμιων;
Μια άλλη θέση μας αναφορικά με την συμβολή του ΤΕΠΑΚ στην αντιμετώπιση της κρίσης και ενίσχυση των προσπαθειών για μείωση της εξαγωγής συναλλάγματος είναι η αύξηση των θέσεων για μεταγραφές φοιτητών από ξένα πανεπιστήμια με βάση την απόδοση και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα των παρεχόμενων σήμερα σπουδών από το πανεπιστήμιο μας. Ενόψει της αναστολής λειτουργίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων, το ΤΕΠΑΚ, με σκοπό την ικανοποίηση αιτημάτων πολλών φοιτητών που σπουδάζουν κυρίως σε Ελληνικά Πανεπιστήμια, προσπαθεί να βρει τους τρόπους για τη θετική κατάληξη αυτού του προβλήματος. Μεταξύ των προτάσεών μας είναι να τροποποιηθεί και να αλλάξει ο τρόπος εισδοχής των φοιτητών κάτι το οποίο σημαίνει να γίνονται εγγραφές δύο φορές το χρόνο, και όχι όπως γίνονται σήμερα. Θα μπορούσε επίσης να απορροφηθεί ένας αριθμός φοιτητών υπό μορφή ERASMUS.

Υπάρχει κάποιος τρόπος συνεργασίας με τα άλλα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου;
Συνεργασία υπάρχει ήδη, ωστόσο λόγω και της κρίσης επιβάλλεται να διευρυνθεί και να ενισχυθεί. Ήδη σε επίπεδο πρυτανικών αρχών έχει αρχίσει μια συζήτηση και σίγουρα πρέπει σε αυτή να εμπλακούν και τα Συμβούλια με στόχο να υπάρξουν ουσιαστικές συνεργασίες και συνέργειες. Αναφέρομαι στην ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ιδιαίτερα με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, αλλά και σε κοινές ερευνητικές προσπάθειες με την αξιοποίηση του συνόλου των ερευνητικών υποδομών προς όφελος όλων των ακαδημαϊκών και ερευνητών μας. Πρέπει από κοινού να δούμε πώς δημιουργούμε προγράμματα που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις, ιδιαίτερα με την προοπτική του φυσικού αερίου και της ενέργειας, αλλά και πώς θα προσελκύσουμε υψηλής ποιότητας φοιτητές και ερευνητές.

Η «έρευνα» φαίνεται ότι αποτελεί βασικό πυλώνα του ΤΕΠΑΚ.
Για μένα η έρευνα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Η έρευνα σε συνάρτηση με το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί εντός και εκτός πανεπιστημίου, αποτελεί τον πυρήνα δημιουργίας γνώσης, μεταφοράς τεχνολογίας, αύξηση ανταγωνιστικότητας, δημιουργία θέσεων εργασίας, πλούτου και ευημερίας για τη χώρα. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της έρευνας. Ιδιαίτερα σήμερα στα πλαίσια της στρατηγικής 20/20 2014 – 2020 στην ΕΕ, για χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, το ΤΕΠΑΚ θα πρέπει να προετοιμαστεί να αξιοποιήσει στο έπακρο αυτές τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ. Η ακαδημαϊκή Κοινότητα είναι το επίκεντρο αυτής της δραστηριότητας, αφού οι ακαδημαϊκοί είναι οι πρωταγωνιστές. Αποτελούν τη βάση της ανάπτυξης της έρευνας.


Αναζήτηση