• Αρχική
  • Θέματα "Φ"
  • Ύπαιθρος
  • Στα 930 ευρώ ανά κάτοικο υπαίθρου θα ανέλθει η δαπάνη για αναπτυξιακά έργα, αναφέρει ο Υπουργός Γεωργίας
Στα 930 ευρώ ανά κάτοικο υπαίθρου θα ανέλθει η δαπάνη για αναπτυξιακά έργα, αναφέρει ο Υπουργός Γεωργίας

Στα 930 ευρώ ανά κάτοικο υπαίθρου θα ανέλθει η δαπάνη για αναπτυξιακά έργα, αναφέρει ο Υπουργός Γεωργίας

Η μεγάλη σημασία που αποδίδεται από το κράτος στους κατοίκους της υπαίθρου, αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, και από την κατά κεφαλήν δαπάνη για αναπτυξιακά έργα κατά την επόμενη τριετία που θα ανέλθει σε 930 ευρώ ανά κάτοικο υπαίθρου, σε σχέση με 600 ευρώ ανά κάτοικο αστικών περιοχών, τόνισε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής.

Παράλληλα, ο Υπουργός Γεωργίας είπε πως από τον διάλογο που έχει ήδη αρχίσει μεταξύ της Κυβέρνησης και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, διαφάνηκε ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για να προωθηθεί ένα ριζοσπαστικό και ολοκληρωμένο σχέδιο ενδυνάμωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, σε χαιρετισμό του στη χοροεσπερίδα της Ένωσης των 94 Κοινοτήτων της επαρχίας Λευκωσίας, που έγινε την Παρασκευή, ο κ. Καδής είπε ακόμη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που αποτελείται από μια σειρά μέτρων που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, στη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων, στην επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

«Μέσα από το Πρόγραμμα αυτό αναμένεται να διατεθούν μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου πάνω από 240 εκατομμύρια ευρώ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το Μέτρο 7 του Προγράμματος, με τίτλο «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» και προϋπολογισμό 15 εκατομμυρίων ευρώ, στοχεύει στην ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω της υλοποίησης έργων υποδομής προς όφελος του πληθυσμού των αγροτικών κοινοτήτων.

Είπε ότι ήδη αρκετές κοινότητες, περιλαμβανομένων και κοινοτήτων της επαρχίας Λευκωσίας, έχουν επωφεληθεί με ενισχύσεις που πλησιάζουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Ο κ. Καδής διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Γεωργίας επιδιώκει μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτικών και δράσεων, την περαιτέρω ενίσχυση της αγροτικής μας οικονομίας, έτσι ώστε να αυξήσουμε το εισόδημα του αγρότη, όπως σημείωσε, «να ενθαρρύνουμε τους νέους μας να παραμείνουν στην ύπαιθρο και να μειώσουμε τις καταστροφικές για τις Κοινότητες συνέπειες της αστυφιλίας».

Αναφορικά με τον δημόσιο διάλογο για ενδυνάμωση των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για ενίσχυση της αποκέντρωσης, ο κ. Καδής είπε ότι τόσο οι εκθέσεις διεθνών εμπειρογνωμόνων όσο και οι θέσεις και προτάσεις της ίδιας της Αυτοδιοίκησης, συγκλίνουν στην παραδοχή ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά ώστε να καταστεί βασικός πυλώνας της εθνικής αναπτυξιακής προσπάθειας και να είναι σε θέση να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες.

«Από τον διάλογο που έχει ήδη αρχίσει μεταξύ της Κυβέρνησης και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, διαφάνηκε ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για να προωθηθεί ένα ριζοσπαστικό και ολοκληρωμένο σχέδιο ενδυνάμωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Γεωργίας, θα είναι ένα σχέδιο που, όπως εξήγγειλε πρόσφατα και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών και θα θέτει τις βάσεις για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τη χώρα μας.

«Στο πλαίσιο του σχεδίου, προτείνεται να δημιουργηθούν τοπικά συμπλέγματα υπηρεσιών Κοινοτήτων, τα οποία έχουν ήδη συμφωνηθεί με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και προκύπτουν μέσα από τις εισηγήσεις ειδικής μελέτης. Τα εν λόγω συμπλέγματα, θα παρέχουν σε κεντρικό επίπεδο γραμματειακές, λογιστικές, τεχνικές , υγειονομικές και άλλες υπηρεσίες», πρόσθεσε ο κ. Καδής.

Ανέφερε επίσης ότι ένας άλλος άξονας της σχεδιαζόμενης μεταρρύθμισης προβλέπει διόρθωση των στρεβλώσεων που υπάρχουν στη διαχείριση του νερού, κυρίως σε ό,τι αφορά χρέη Κοινοτήτων προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, με ταυτόχρονη αντιμετώπιση της διαφοροποίησης του κόστους που έχουν κάποιες κοινότητες για το νερό της ύδρευσης τους.

«Κύριος στόχος είναι να διασφαλιστεί η ορθολογική διαχείριση του νερού και η κατάλληλη ποιότητά του για όλους», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ
Αναζήτηση στη "Φ"


| |

Ακολουθήστε τη "Φ" στα social media