Υπογράφηκαν τα συμβόλαια για δυο αντλιοστάσια στις κοινότητες Πύργου-Παρεκκλησιάς

Υπογράφηκαν τα συμβόλαια για δυο αντλιοστάσια στις κοινότητες Πύργου-Παρεκκλησιάς


Ως σημαντικό βήμα για τη σύνδεση των κοινοτήτων Πύργου και Παρεκκλησιάς με το αποχετευτικό σύστημα της μείζονος Λεμεσού, θεωρείται η λειτουργία δυο αντλιοστασίων για τα οποία υπογράφηκε χθες το σχετικό συμβόλαιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΑΛΑ, το συμβόλαιο, αξίας €1.638.800 (πλέον ΦΠΑ,) ανατέθηκε, μετά από ανοικτό διαγωνισμό, στην εταιρεία Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε. και προνοεί το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση δύο αντλιοστασίων τα οποία εντάσσονται στα πλαίσια του έργου του Αποχετευτικού Συστήματος Λυμάτων στις κοινότητες Πύργου κα Παρεκκλησιάς.

Το ΣΑΛΑ θεωρεί το έργο αυτό ως ένα σημαντικό έργο υποδομής για τις δύο μεγάλες κοινότητες της μείζονος Λεμεσού, καθώς επίσης ως ένα σημαντικό βήμα προς την πρόοδο, την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι κατασκευαστικές εργασίες των δύο αντλιοστασίων και των υποδομών σύνδεσης τους με το κεντρικό σύστημα αποχέτευσης των Κοινοτήτων Πύργου και Παρεκκλησιάς, προγραμματίζεται να αρχίσουν τον Νοέμβριο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 15 μήνες περίπου.

Με την ολοκλήρωση των έργων και τη λειτουργία των αντλιοστασίων, οι Κοινότητες Πύργου και Παρεκκλησιάς, θα μπορούν να συνδεθούν με το δημόσιο αποχετευτικό σύστημα της μείζονος Λεμεσού.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020.

Πηγή: ΚΥΠΕ


Αναζήτηση