Η λογοθεραπευτική εξέταση

Η λογοθεραπευτική εξέταση


Επισήμανση του προβλήματος στο σχολείο ή με ιατρική παραπομπή

Η λογοθεραπευτική εξέταση γίνεται συνήθως μετά από αίτημα των γονιών, διότι αντιλαμβάνονται ότι το παιδί τους παρουσιάζει προβλήματα σχετικά με την ομιλία, το λόγο και γενικά στην επικοινωνία του.

Είναι σημαντικό η λογοθεραπευτική εξέταση να αποτελεί μια περαιτέρω πληρέστερη προσέγγιση γιατί μπορεί να είναι ένα πρόβλημα στη σχέση γονιών-παιδιού ή μια άλλη ψυχική διαταραχή που εκφράζεται και ως γλωσσικό πρόβλημα, που θα απαιτεί μια πολυθεματική ομάδα θεραπευτών καθώς και διεύρυνση της θεραπευτικής δουλειάς με το παιδί και τους γονείς.

Γίνεται όμως και μετά από επισήμανση του προβλήματος από τον εκπαιδευτικό, ήδη ακόμη από το νηπιαγωγείο ή τον παιδικό σταθμό. Σε μεγαλύτερες ηλικίες η σχολική αποτυχία είναι αυτή που θα κινητοποιήσει τον εκπαιδευτικό. Μια άλλη περίπτωση λογοθεραπευτικής εξέτασης, προκύπτει μετά από ιατρική παραπομπή (π.χ. παιδίατρος, παιδοψυχίατρος), ή μετά από παραπομπή από άλλον ειδικό (π.χ. ψυχολόγος).

Η λογοθεραπευτική εξέταση είναι μια κλινική εξέταση που επιτρέπει την εκτίμηση της ποιότητας της γλωσσικής ανάπτυξης, σε συνάρτηση με τη γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού και εντοπίζει τις γλωσσικές αποκλίσεις σε επίπεδο φωνητικό (μορφής), σημασιολογικό (περιεχομένου), συντακτικό (δομής) και πραγματολογικό (χρήσης). Γίνεται δηλαδή μια εξέταση εκφραστικού και νοηματικού λόγου σύμφωνα με την ηλικία του παιδιού. Μέσα από τη λήψη ιστορικού διαφαίνεται ο ρόλος του περιβάλλοντος, και η οικογενειακή κατάσταση του παιδιού. Καταγράφονται στοιχεία από τη γέννηση του παιδιού σημαντικά για την αξιολόγηση και τη θεραπεία. Γίνεται στοματοπροσωπικός έλεγχος και εξετάζεται επίσης ο γραπτός λόγος ανάλογα με την ηλικία.

Η λογοθεραπευτική εξέταση δεν περιορίζεται σε ποσοτικές αποκλειστικά μεθόδους καταμέτρησης και αξιολόγησης, αλλά αναπτύσσεται κυρίως σε ένα εξατομικευμένο πλάνο με διαφορετικούς για κάθε παιδί θεραπευτικούς στόχους. Οι λογοθεραπευτικές διαγνώσεις (όπως και κάθε διάγνωση) δεν πρέπει να αποτελούν οριστικές και τελεσίδικες προβλέψεις για το γλωσσικό ή σχολικό μέλλον ενός παιδιού και να εγκλωβίζουν τις δυνατότητες εξέλιξής του. Απλά ανοίγεται ένας αισιόδοξος θεραπευτικός ορίζοντας, που λαμβάνει υπόψη του την κατανόηση του παιδιού μέσα στο περιβάλλον του και επιδιώκει την ενίσχυση των δυνατοτήτων του.

Η ηλικία γύρω στα πέντε χρόνια θεωρείται κλασικά ως η πλέον κατάλληλη για να γίνει μια λογοθεραπευτική αξιολόγηση και να ξεκινήσει μια επανεκπαίδευση. Παρ’ όλα αυτά σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητο η αξιολόγηση και η κατάλληλη συμβουλευτική ή θεραπευτική παρέμβαση να γίνουν πιο νωρίς (π.χ. “φυσιολογικός” τραυλισμός σε ηλικία 3 χρόνων, μεγάλη καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου). Μεγάλος αριθμός παιδιών παραπέμπεται για εξέταση με καθυστέρηση, κυρίως λόγω δυσκολιών τους στον γραπτό λόγο και με αφορμή τη σχολική τους αποτυχία, έχει χαθεί όμως πολύτιμος χρόνος και έχουν συσσωρευτεί τα προβλήματα και έχει εγκατασταθεί ένας φαύλος κύκλος αποτυχιών και αντιδράσεων σε αυτές.

Σε περιπτώσεις εφήβων η λογοθεραπευτική εξέταση ζητείται, κάποιες φορές και μετά από δικό τους αίτημα, για τους παρακάτω λόγους:

  • Επανεμφάνιση τραυλισμού: αποτελεί έναν από τους πιο συχνούς λόγους αιτήματος βοήθειας κατά την εφηβεία. 
  • Συνειδητοποίηση μιας διαταραχής της άρθρωσης που είχε παραμεληθεί μέχρι τότε. 
  • Δυσκολίες στον γραπτό λόγο οι οποίες αποτελούν εμπόδιο για την παραπέρα συνέχιση των σπουδών ή επαγγελματική εξέλιξη. 
  • Διαταραχές στο επίπεδο της φωνής (π.χ. ένας έφηβος που ενοχλείται από την υπερβολικά “ψιλή” φωνή του). 


Η έγκαιρη όμως διάγνωση αποτελεί την καλύτερη οδό για την αποτελεσματικότερη θεραπευτική προσέγγιση.

*Η Πωλίνα Κακόψητου είναι λογοθεραπεύτρια. Τηλ. Επικοινωνίας 99887699


ΑναζήτησηCopyright © 2010 -

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ISSN 1986-213X (print) - ISSN 1986-2148 (online)

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή, απόδοση του περιεχομένου (κειμένου ή φωτογραφίας) με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφηση ή άλλο, χωρίς τη γραπτή έγκριση ή άδεια της "Φωνής".