Ασφαλή για τους καταναλωτές τα μέλια της κυπριακής αγοράς

Ασφαλή για τους καταναλωτές τα μέλια της κυπριακής αγοράς

Ασφαλή για τους καταναλωτές είναι τα μέλια που διατίθενται στην κυπριακή αγορά -κυπριακά, ευρωπαϊκά και από τρίτες χώρες- με τις αποκλίσεις τους από τη νομοθεσία ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τη γνησιότητα τους να παρουσιάζουν πτωτική τάση από το 2012 μέχρι σήμερα.

Αυτά κατέδειξε, μεταξύ άλλων, ο ολοκληρωμένος έλεγχος του μελιού στην κυπριακή αγορά για τα έτη 2012-2018, που πραγματοποίησε το Γενικό Χημείο του κράτους, σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και άλλες αρμόδιες Αρχές του κράτους (Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και Τμήμα Μελισσοκομίας, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος).

Ο έλεγχος αφορά στη σήμανση του μελιού, στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, στη γνησιότητά του, στην αυθεντικότητά του ως κυπριακό μέλι, καθώς και στη χημική του ασφάλεια.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, τα αποτελέσματα του ελέγχου καταδεικνύουν ότι τα μέλια που διατίθενται στην κυπριακή αγορά (κυπριακά, ευρωπαϊκά και από τρίτες χώρες):

(α) είναι ασφαλή για τους καταναλωτές, αφού δεν έχουν εντοπιστεί σε αυτά χημικοί ρυπαντές σε συγκεντρώσεις επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία, όπως, για παράδειγμα, υπολείμματα φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών, βαρέα μέταλλα και μυκοτοξίνες),
(β) οι αποκλίσεις τους από τη νομοθεσία ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τη γνησιότητα τους είχαν πτωτική τάση από το 2012 μέχρι σήμερα, και
(γ) όσον αφορά στην αυθεντικότητα και τη δήλωση της γεωγραφική τους προέλευσης εντοπίστηκαν μέλια, σε ποσοστό 5,4% των εξετασθέντων δειγμάτων, τα οποία δεν ήταν κυπριακά, σε αντίθεση με τη δήλωσή τους. Σε όλες τις περιπτώσεις μη συμμορφώσεων ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα νομικά μέτρα από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Σημειώνεται ότι το μέλι, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, ως φυσικό προϊόν δεν πρέπει να υπόκειται σε καμία επεξεργασία, ενώ δεν επιτρέπεται η προσθήκη ή αφαίρεση οποιουδήποτε συστατικού σε αυτό, πρέπει επίσης να είναι απαλλαγμένο χημικών ρυπαντών και υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών, και να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας και γνησιότητας.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2009-2014, για την επισιτιστική κρίση, την απάτη στη τροφική αλυσίδα και τον έλεγχο της (2013/2091(INI)), το μέλι συγκαταλέγεται ανάμεσα στα δέκα πρώτα τρόφιμα που υπόκεινται σε απάτη για οικονομικό όφελος σε βάρος των καταναλωτών. Για παράδειγμα, η δήλωση για τη γεωγραφική και τη βοτανική προέλευση του μελιού, όπως επίσης και η νόθευση του με εξωγενή σάκχαρα, αποτελούν αντικείμενο δόλιων πρακτικών.

Στην ανακοίνωση τονίζεται, τέλος, ότι το Γενικό Χημείο του Κράτους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές θα συνεχίσει τον συστηματικό και ολοκληρωμένο έλεγχο του μελιού με στόχο όχι μόνο την προστασία του καταναλωτή και του προϊόντος αλλά και τη στήριξη των παραγωγών και συσκευαστών μελιού, οι οποίοι θα πρέπει και από πλευράς τους να εφαρμόζουν ορθές μελισσοκομικές και βιομηχανικές πρακτικές.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Αναζήτηση