Προ-εφηβεία ή πρόωρη εφηβεία

prowri-efiveia

Τι έδειξαν σύγχρονες έρευνες

Η σύγχρονη έρευνα στο χώρο των κοινωνικών επιστημών φέρνει στο φως στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα κορίτσια προεφηβικής ηλικίας διαβαίνουν το κατώφλι της εφηβείας 1 με 2 χρόνια νωρίτερα από τις πριν από 30 χρόνια συνομήλικες τους (Hermann-Giddens et al, 1997), (Mitchell & Jacqueline Walsh, 2005).Το φαινόμενο της πρόωρης εφηβείας που ονομάζεται πρόωρη σεξουαλική ανάπτυξη από την Ιατρική έγινε η αιτία για να αναπτυχθεί μια νέα γενιά Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με άξονα τις κοινωνικές αναπαραστάσεις των κοριτσιών.

Αναρίθμητες αναφορές υπάρχουν στον παγκόσμιο ημερήσιο Τύπο, talk shows και web-περιοδικά που περιγράφουν τη νέα γενιά κοριτσιών προεφηβικής ηλικίας και την ανησυχητική σεξουαλική δραστηριότητα τους σε τόσο μικρή ηλικία.

Το προ-έφηβο κορίτσι είναι ένα κορίτσι σχολικής ηλικίας λίγο πριν την εφηβεία. Η προ-έφηβη φαίνεται να βρίσκεται - μεταξύ των κρίσιμων αναπτυξιακών κρίσεων- παιδική ηλικία και εφηβεία. Η εφηβεία για τα κορίτσια και τα αγόρια είναι ένα σημαντικό γεγονός, δεδομένου ότι στο στάδιο αυτό επισημαίνεται η αρχή βαθιών αλλαγών για τη ζωή (ο ρόλος τους ως φύλο, η κοινωνική τους ταυτότητα) των κοριτσιών και των αγοριών κάτι το οποίο προσκρούει στην αμοιβαία παραχώρηση του οικογενειακού ελέγχου. Εκτός από τη διαφορετικότητα στη ψυχοσεξουαλική δυναμική της ανάπτυξης των δύο φύλων υπάρχει και σημαντική διαφοροποίηση στη διεργασία συγκρότησης της ταυτότητας. Πρόσφατες εθνογραφικές έρευνες στην Αμερική αναφέρουν ότι τα κορίτσια μέσης παιδικής ηλικίας (8-12 ετών) φαίνονται να πιέζονται να εξετάσουν εφηβικά ζητήματα προτού φθάσουν στην εφηβεία.

Ο τρόπος που βλέπει το άτομο τον εαυτό του έχει στενή συνάφεια με το παρελθόν του και με τις αντιλήψεις του κοινωνικού, οικογενειακού και πολιτιστικού περίγυρου. Ο Marcia (1994), σε έρευνα του σχετικά με τη διαδικασία διαμόρφωσης της ταυτότητας σε εφήβους, εντόπισε κάποια στάδια μέσα από τα οποία περνά ο έφηβος στην προσπάθεια του να αποκτήσει την αίσθηση του ποιος είναι, πού ανήκει. Οι έφηβοι διαφέρουν στον τρόπο διαμόρφωσης της ταυτότητας τους και οι διαφορές αυτές διαφαίνονται μέσα από την αίσθηση του εαυτού τους, τις σκέψεις που κάνουν, και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Το σύνολο των πεποιθήσεων, των ικανοτήτων, των επιθυμιών για τον εαυτό τους σε συνδυασμό με το πώς αντιλαμβάνονται το ρόλο του φύλου, την κοινωνική τάξη, την εθνοπολιτισμική τους ταυτότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος που σηματοδοτεί τη μετάβαση από την προ-εφηβική ηλικία στην εφηβική, κάτι που τους ακολουθεί στον ενήλικο στίβο.

Το φαινόμενο της προεφηβείας σε κορίτσια και αγόρια ηλικίας από 8-11 ετών εξετάζεται από τους ερευνητές ψυχολόγους στις μέρες μας. Είναι λοιπόν, η προεφηβεία μια αναπτυξιακή κατηγορία που ακολουθεί τη σχολική ηλικία και προηγείται της εφηβείας; Ή είναι ένα φαινόμενο που εναπόκειται σε ψυχολογικούς και κοινωνικούς λόγους; Το πρόωρο «μεγάλωμα» εικάζεται ότι εντοπίζεται σε ψυχοκοινωνικούς και διατροφικούς λόγους. Ωστόσο οι γονείς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα ερεθίσματα που δέχονται τα παιδιά τους.

Η Αριστονίκη Τρυφωνίδου-Θεοδοσίου είναι Υποψήφια Διδάκτορας Σχολικής ψυχολογίας Msc Συμβουλευτική Ψυχολόγος, Εικαστική Θεραπεύτρια, Οικογενειακή θεραπεύτρια
Αναζήτηση