Skip to main content

Πολιτική Απορρήτου

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου foni-lemesos.com. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών από το foni-lemesos.com προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών του foni-lemesos.com και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του foni-lemesos.com.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το foni-lemesos.com δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του foni-lemesos.com στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του site foni-lemesos.com (εφ εξής για συντομία "foni-lemesos.com" ή "(η) ιστοσελίδα" ή "(το) site") υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Ν.138(Ι)/2001 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) και του νόμου περί προσωπικών δεδομένων GDPR.

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση το foni-lemesos.com διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο Κυπριακό κι Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν κείμενο οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του foni-lemesos.com.

Τι στοιχεία συλλέγουμε:

- Διεύθυνση IP η οποία παραμένει κρυφή και δεν δημοσιοποιείται. Τα στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας τα οποία και δεν μπορούν να αποκαλύψουν τη ταυτότητα ενός επισκέπτη.

- Ονοματεπώνυμο, email και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία δοθεί μέσα απο τη φόρμα επικοινωνίας. Τα στοιχεία σας παραμένουν κρυφά και δεν μοιράζονται με τρίτους. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που διαθέτουμε, να ζητήσει τροποποίηση ή διαγραφή τους.

Το foni-lemesos.com δεν κάνει χρήση συστήματος/διαχείρησης/εγγραφής μελών και ως εκ τούτου δεν θα σας ζητήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Ηλικία, Τηλέφωνο, email κλπ για πρόσβαση / πλοήγηση στην ιστοσελίδα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το foni-lemesos.com διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας βάσει της Κυπριακής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (GDPR) και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Το foni-lemesos.com διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία (ηλεκτρονική αλληλογραφία), τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και διαγράφονται εντός 90 ημερών. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το foni-lemesos.com δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του foni-lemesos.com. Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους στοιχείων μέσω της φόρμας επικοινωνίας του foni-lemesos.com.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Επισκέπτες / χρήστες του foni-lemesos.com που είναι ανήλικοι επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις σελίδες του foni-lemesos.com μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων στο site από ανήλικους κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς αυτό, η διαχείριση θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διαγράψει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Το foni-lemesos.com δύναται να επεξεργάζεται για λόγους marketing τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ IP ADDRESSES

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο foni-lemesos.com κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Το foni-lemesos.com περιλαμβάνει links (σύνδεσμους) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το foni-lemesos.com για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο επισκέπτης / χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο foni-lemesos.com, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι’ αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική φόρμα επικοινωνίας τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία Επιχείρησης – Τηλέφωνο – E-mail – URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας). Το foni-lemesos.com δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

COOKIES

Πρωταρχικός στόχος της συλλογής προσωπικών πληροφοριών από εσάς είναι η παροχή μιας ομαλής, αποτελεσματικής και εξατομικευμένης εμπειρίας κατά τη χρήση της ιστοσελίδας foni-lemesos.com. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί web analytics εργαλεία, για καλύτερη κατανόηση της απόδοσης του ιστοχώρου, για αναλύση της χρήσης της ιστοσελίδας, καθορισμό του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπό μας, τι περιεχόμενο πλοηγείται και τι πρόγραμμα περιήγησης / λειτουργικό σύστημα είναι σε χρήση. Αυτά τα δεδομένα δεν συνδέονται με προσωπικά στοιχεία, αλλά είναι απαραίτητα για να διαπιστώσουμε τυχόν προβλήματα της ιστοσελίδας μας, καθώς και να ανακαλύψουμε ποιες ενότητες και ποια χαρακτηριστικά είναι πιο πολύτιμα για τους χρήστες, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την εμπειρία του χρήστη στο foni-lemesos.com.

Τι είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στο foni-lemesos.com;

Cookies ονομάζονται κάποια πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας τα οποία χρησιμοποιούνται από τους browsers (Chrome, Mozilla Firefox κλπ) και βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία ενός ιστοτόπου επιτρέποντάς του να αναγνωρίζει τις προτιμήσεις του χρήστη κάθε φορά που επιστρέφει σε αυτόν.

Στο site foni-lemesos.com, υπάρχουν 4 διαφορετικοί τύποι αυτών των αρχείων κειμένου:

Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για λόγους marketing ή για την απομνημόνευση των ιστοσελίδων στις οποίες έχουν περιηγηθεί στο διαδίκτυο.

Cookies Διαφήμισης / Τρίτων: Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για να εμφανίζονται διαφημίσεις σχετικές με τις προτιμήσεις του χρήστη.

Cookies Στατιστικών: Μετρούν την επισκεψιμότητα των χρηστών και βοηθούν τους διαχειριστές του foni-lemesos.com να βελτιώνουν το περιεχόμενο του site ως αποτέλεσμα την καλύτερη εμπειρία για τους επισκέπτες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες με τις οποίες θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ταυτότητά του επισκέπτη.

Cookies Προτιμήσεων: Cookies τα οποία βοηθούν το foni-lemesos.com να εμφανίσει εξατομικευμένο περιεχόμενο για το χρηστη.

Γιατί τα χρησιμοποιεί το foni-lemesos.com;

Για την εύρυθμη λειτουργία του site και τη βέλτιστη εμπειρία των επισκεπτών του.

Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) για να μπλοκάρει ορισμένα ή και όλα τα cookies. Ωστόσο, αν τα cookies μπλοκαριστούν, δεν θα εμφανίζεται κάποιο μέρος του περιεχόμενου στο foni-lemesos.com.

Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία των cookies μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα allaboutcookies.org

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ

Η IP διεύθυνση σας καθώς επίσης και τα cookies συλλέγονται από υπηρεσίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων του Google Analytics και Google Adsense. Και οι δύο υπηρεσίες συμμορφώνονται με τους GDRP κανονισμούς.

Google Analytics – Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να παρακολουθούμε τα βασικά στατιστικά στον ιστότοπο μας, με στόχο τη βελτιώση της εμπειρίας του χρήστη. Τα δεδομένα του χρήστη είναι ανώνυμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως διαχειρίζεται η Google τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε να μεταβείτε εδώ.

Google Adsense – Χρησιμοποιούμε την Google Adsense για να προβάλλουμε διαφημίσεις στον ιστότοπο μας. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από την Google για να μας ενημερώνει για την απόδοση των διαφημίσεων που εμφανίζονται στο foni-lemesos.com. Τα δεδομένα του χρήστη είναι ανώνυμα. Οι "εξατομικευμένες" διαφημίσεις συχνά εμφανίζονται ανάλογα με τα cookies στον browser σας, βασίζονται σε δεδομένα που συλλέχθηκαν προηγουμένως σε άλλες ιστοσελίδες ή σε δεδομένα ιστορικού, προκειμένου να καθοριστεί ή να επηρεαστεί η επιλογή των διαφημίσεων. Σε αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνονται τα προηγούμενα ερωτήματα αναζήτησης των χρηστών, η δραστηριότητά τους, οι επισκέψεις τους σε ιστοτόπους ή σε εφαρμογές, τα δημογραφικά τους στοιχεία ή η τοποθεσία τους. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται δεδομένα όπως τα εξής: η στόχευση βάσει δημογραφικών στοιχείων, η στόχευση κατηγορίας ενδιαφέροντος, το επαναληπτικό μάρκετινγκ. Δείτε τη λίστα λίστα των παρόχων τεχνολογίας διαφημίσεων εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως διαχειρίζεται η Google τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε να μεταβείτε εδώ.

Linkwise – Χρησιμοποιούμε affiliate συνδέσμους μέσω της Linkwise, ενός ελληνικού affiliate δικτύου, για την προώθηση προϊόντων από τρίτες εταιρείες πωλήσεων. Τα δεδομένα του χρήστη είναι ανώνυμα. Τα δεδομένα που συλλέγει πιθανώς το δίκτυο από τους χρήστες του, είναι όταν κλικάρετε πάνω σε κάποιον affiliate σύνδεσμο, επισκέπτεστε ή κάνετε εγγραφή στην υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως διαχειρίζεται η Linkwise τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε να μεταβείτε εδώ.

Εξωτερικές υπηρεσίες web - Χρησιμοποιούμε μια σειρά από εξωτερικές web υπηρεσίες στην ιστοσελίδα foni-lemesos.com, ως επί το πλείστον για την εμφάνιση περιεχομένου μέσα από τις ιστοσελίδες μας, καθώς και για κουμπιά κοινωνικής δικτύωσης και plugins. Για παράδειγμα, για να δείτε ένα βίντεο μπορεί να ενσωματώσουμε περιεχόμενο από το YouTube. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε αυτούς τους εξωτερικούς φορείς, από τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ενσωματωμένου περιεχομένου, και μπορεί να συλλέξουν ανώνυμα δεδομένα χρήσης, π.χ. αριθμό προβολής  και εάν είστε συνδεδεμένοι με αυτές τις εξωτερικές υπηρεσίες μπορεί να συγκεντρώσουν ατομικά δεδομένα χρήσης. Θα πρέπει να ελέγξετε τις αντίστοιχες πολιτικές του καθενός από αυτά τα sites για να δείτε πώς ακριβώς χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας και να μάθετε πώς μπορείτε να αποχωρήσετε, ή να διαγράψετε αυτές τις πληροφορίες.

Ο ιστότοπος foni-lemesos.com τρέχει πάνω σε πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα και, ως εκ τούτου, χρησιμοποιούμε βασικές επεκτάσεις για τη καλύτερη λειτουργία του ιστοτόπου μας. Όσα components/modules/plugins (γνωστά ως ‘επεκτάσεις’) δεν αναγράφονται στην σελίδα της Πολιτικής Απορρήτου, είναι αυτά που δεν χρησιμοποιούν ή συλλέγουν με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική απορρήτου μας ή τις πρακτικές των υπηρεσιών μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω email μέσω της φόρμας επικοινωνίας.


Αναζήτηση